Expirované

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Materská škola Jedľové Kostoľany, č.75, 951 96 Jedľové Kostoľany Vás pozýva na zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022.  Zápis sa uskutoční v dňoch 10.05.2021 až 14.05.2021 v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch materskej školy. K zápisu je potrebný k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! Žiadosti o prijatie dieťaťa do […]