pondelok, 3. augusta 2020Meniny má Jerguš

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy Jedľové Kostoľany na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 04.05.2020 a 05.05.2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch materskej školy.

Vláda SR uznesením č.111/2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19.

Na základe tohto nariadenia zápis detí do materskej školy bude prebiehať nasledovne:

  • Do budovy materskej školy bude vstupovať vždy len jeden zákonný zástupca dieťaťa,
  • Zápis sa bude uskutočňovať bez osobnej prítomnosti dieťaťa s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení – prekrytie tváre rúškom a s rukavicami na rukách,
  • K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa,
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ (do 30.06.2020) rodič nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • Dátum a čas podania vyplnených prihlášok bude dohodnutý osobne pri zápise,
  • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane zákonný zástupca písomne na adresu uvedenú v žiadosti alebo osobne na obecnom úrade Jedľové Kostoľany.
100-krát videné