Školské aktivity

Úspechy žiakov našej školy

Pytagoriáda

V dňoch 13. a 14. marca sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka – Oskar Bošiak, Finn Maguathi Kamau, 5. ročníka – Adam Segíň, Alexej Gregor Šabo, 7. ročníka – Lívia Drienovská, Radka Ďuriačová. Úspešnými riešiteľmi sa stali A. Segíň a A. G. Šabo. Žiak A. Segíň je víťazom PYT 5 v okrese Zlaté Moravce. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z veľkého úspechu.

Čo vieš o hviezdach

15. 3. – dnešný úspech zasa potvrdil, že tvrdá práca na sebe prináša ovocie. Jedna z najťažších súťaží pre žiakov ZŠ – „Čo vieš o hviezdach?“ preverila naše žiačky v silnej konkurencii. Sandra Lukáčová sa stala úspešnou riešiteľkou a Radka Ďuriačová získala vo svojej kategórii krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme a Radke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Zdroj: https://zsjedlovekostolany.edupage.org

465-krát videné