Klub Jednoty dôchodcov Slovenska

Okresné športové hry seniorov

Členovia ZO JDS Jedľové Kostoľany, sa dňa 19.6.2024 zúčastnili okresných športových hier seniorov, ktoré sa konali v Čiernych Kľačanoch na futbalovom ihrisku a v kultúrnom dome, pod záštitou starostky obce Čierne Kľačany pani Aleny Górovej.

Športových hier sa zúčastnili nasledovné družstvá ZO JDS: Zlaté Moravce, Sľažany, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Malé Vozokany, Volkovce, Žitavany, Ladice, Hosťovce, Tekovské Nemce, Choča, Lovce, Velčice, Obyce, Jedľové Kostoľany, Červený Hrádok, Nemčiňany a Čierne Kľačany.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

Atletika:

behy: muži – 60 m, ženy – 50m
hod granátom do diaľky – muži
hod kriketovou loptičkou do diaľky – ženy
hod granátom na cieľ – muži, ženy
Stolný tenis: jednotlivci muži a ženy
Petang: jednotlivci muži a ženy
Zábavné disciplíny: Kop na malú bránku – muži, ženy
Beh okolo kužeľov s hokejkou a florbalovou loptičkou – muži, ženy – na čas.

Z našej organizácie sa v stolnom tenise Ľubomír Erdélyi umiestnil na 3. mieste, v disciplíne petang sa Soňa Ďatková umiestnila na 3. mieste.

V disciplíne kop na bránku Ján Kapitánčik kategória K2 a Pavel Ďatko v kategórii K1 obsadili tiež 3. miesta.

Pozývame aj ďalších našich členov k príprave na účasť v športových hrách o rok.

Ďakujem za reprezentáciu našej organizácie.

Jozef Ďuriač predseda ZO JDS J.Kostoľany

190-krát videné