Klub Jednoty dôchodcov Slovenska

Novoročné stretnutie dôchodcov

V nedeľu, 18.1.2015 sa uskutočnilo tradičné novoročné posedenie dôchodcov v sále Kultúrneho domu. Prítomných s prianím všetkého dobrého v novom roku privítal starosta obce. O program pre 43 zúčastnených sa postaral miestny folklórny súbor Turňa a žiaci základnej školy.
Niekoľko záberov z akcie zachytil pán Karol Psota.


123-krát videné