Informácia

Súbor postupov a pravidiel pre boj s ochorením COVID-19

Zvukové záznamy odporúčaní pre verejnosť: https://www.standardnepostupy.sk/zvukove-zaznamy-odporucani-pre-verejnost/ Kanál s videami a cennými radami o COVIDE-19: https://www.youtube.com/channel/UCbk0-kHSGxtcLi2ESaxCMSQ 10 odporúčaní pre COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000670-920c1920c5/10%20odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%AD%20ke%C4%8F%20ste%20doma%20COVID-19.pdf Čo robiť, ak ste chorý: https://standardnepostupy.sk/_files/200000671-b8e57b8e59/%C4%8Co%20robi%C5%A5,%20ak%20ste%20chor%C3%BD_COVID-19.pdf Pomoc sebe a druhým COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000672-6f20e6f211/Pomoc%20sebe%20a%20druh%C3%BDm%20COVID-19.pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000673-8fd938fd95/Osoby%20s%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20rizikom%20ochorenia%20COVID-19.pdf 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000468-9e6989e69a/4%20veci,%20c_o%20musi_te%20vediet_%20%20o%C2%A0Koronavi%CC%81ruse%20COVID-19.pdf Rady pre verejnosť: https://standardnepostupy.sk/_files/200000332-655d4655d6/Covid-19%20inform%C3%A1cie%20pre%20verejnos%C5%A5-5.pdf Máte strach z ochorenia COVID-19? https://standardnepostupy.sk/_files/200000335-b5f03b5f06/M%C3%A1te%20strach%20z%20COVID-19.pdf Sociálny odstup: https://standardnepostupy.sk/_files/200000338-37b6f37b71/Soci%C3%A1lny%20odstup%20COVID-19.pdf Mýty o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000475-c384cc384f/Myty%20o%20viruse%20Covid.pdf Ochorenie COVID-19 […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácie k zákazu vychádzania

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 platí od 1. do 24. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek.  Jednou s výnimiek je cesta na pohreb blízkej osoby. Tu platí obmedzenie, že pohrebných obradov sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb, pričom treba dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom alebo šatkou […]

Úradná tabuľa - expirované

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19

Nakoľko pri poslednom kole testovania presiahol podiel pozitívnych prípadov v našej obci 1%, patríme do skupiny obcí, kde sa bude testovanie konať aj tento víkend. U nás budeme testovať iba v sobotu, 21.11.2020. Čas testovania bude od 08:00 do 20:00 (obedňajšia prestávka od 12,00 do 12,45, večerná prestávka 17,00 – 17,30) 98-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy, základnej školy a školských zariadení

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 120-krát videné

Informácia

Oznámenie o úprave stránkových hodín okresných úradov

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020  Vám oznamujeme, že v dňoch 8.apríla a 9. apríla 2020  sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov. 126-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

OZNAM – zabezpečenie zásobovania potravinami

Obecný úrad oznamuje občanom nad 60 rokov a občanom v karanténe, že im ponúka možnosť dovozu potravín do domácnosti. Rozvozné dni budú v utorok a vo štvrtok.   Občania si telefonicky objednajú tovar v potravinách Kazimír-zmiešaný tovar, najneskôr deň vopred do 16-tej hodiny. Tovar im bude v najbližší rozvozný deň doručený.   Pri prevzatí tovaru […]

Úradná tabuľa - expirované

Ordinačné a otváracie hodiny od 16.marca do 27.marca 2020

LEKÁR PRE DOSPELÝCH MUDr. Mgr. Juraj Drinka Obyce 037/ 633 21 27 ORDINAČNÉ HODINY: pondelok:           7.00 –   9.00 utorok:               7.00 – 10.00 streda:                 neordinuje štvrtok:               7.00 – 10.00 piatok:                7.00 –   9.00 LEKÁR PRE DETI A DORAST Zdravotná sestra: Katarína Hladíková Zlaté Moravce: 037/642 15 77, Obyce 037/ 633 21 65 !!!!!!!Návšteva ambulancie len po predchádzajúcej telefonickej konzultácii s lekárkou!!!!!!!!! ORDINAČNÉ HODINY: […]