Úradná tabuľa - expirované

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja 2009

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                                                                                    796
počet voličov, ktorým  boli vydané obálky                                                    255
počet odovzdaných obálok                                                                        255
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva     240
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu               253
 
Kandidáti na predsedu          počty hlasov
1. Milan Belica                                                 242
2. Ágnes Biró                                                      2
3 Vladimír Karvaj                                                 3
4. Viliam Mokráň                                                 1
5. Imrich Okenka                                                5     
 
Kandidáti na poslancov         počty hlasov
1. Vladimír Bajza                                                16
2. Juraj Banský                                                  20
3. Marta Damborská                                            27
4. Blažej Horný                                                  12
5. František Jamrich                                           14
6. Marián Kéry                                                   89
7. Róbert Kleiner                                               14
8. Vladimír Klučiar                                              59
9. Milan Kozický                                                 29
10. Peter Lisý                                                    56
11. Július Mihalko                                               2
12. Mladimír Mizerák                                          12       
13. Štefan Mladý                                               51
14. Juraj Obert                                                56
15. Serafína Ostrihoňová                                    69
16. Ján Pobuda                                                  6                              
17. František Polák                                            12
18. Radomír Rajčáni                                            1
19. Viliam Rumanko                                            12
20. Janetee Sukupová                                          2
21. Marián Valent                                               13
46-krát videné