nedeľa, 29. marca 2020Meniny má Miroslav

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   4.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2019 o 19:00 v priestoroch obecného úradu.

 P r o g r a m:

  1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Hospodárenie obce 1.štvrťrok 2019
  4. Hospodárenie obecného pohostinstva 1. štvrťrok 2019
  5. Žiadosť o finančný príspevok – ZŠ Jedľové Kostoľany
  6. Žiadosť o odkúpenie pozemku
  7. Rôzne
  8. Záver

Dušan Kazimír, starosta obce

53krát prečítané