Spoločenské podujatia

Kostolianske krojované slávnosti 7. ročník

V sobotu, 22. augusta 2020 sa pri kultúrnom dome konal 7. ročník podujatia pod názvom Kostolianske krojované slávnosti. Prítomných privítal o 16,00 krátkym príhovorom starosta obce Dušan Kazimír. V kultúrnom programe vystúpili FS Briežok z Jedľových Kostolian, ĽH Vrchári a SS Babička zo Zlatých Moraviec,  ĽH Bystrina z obce Lovčica-Trubín, Kostolianski heligonkári, FS Skalka z Hosťoviec, Miriam Ďatková z Jedľových Kostolian, Gajdošská spevácka skupina z Veľkej Lehoty a na záver domáca FS Turňa. Po vystúpeniach boli vedúcim účinkujúcich súborov a sólistom odovzdané pamätné listy. Na počúvanie a do tanca potom zahrali hudobné skupiny Progress a Márnosť šedivá. 

Ďakujeme účinkujúcim a návštevníkom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Za obrazové zdokumentovanie podujatia ďakujeme p. Karolovi Psotovi.

3350-krát videné