pondelok, 18 októbra
Shadow

Havarijný stav ČOV pri bytovkách

Pred pár dňami pri bežnej kontrole funkčnosti čističky odpadových vôd pri bytovkách 31 a 32 vykazovali kontrolky na zariadení havarijný stav. Bolo zistené, že podzemné nádrže pri uvedených bytovkách sú silne zanesené stuhnutými usadeninami tukov z domácností, ale i rôznymi textíliami a plastovými sáčkami, ktoré sa tam dostali z domácností týchto bytoviek.

Dňa 17.4.2020 vykonala firma, ktorá sa zaoberá okrem iného aj čistením a preplachom kanalizácií a nádrží kompletné mechanické vyčistenie všetkých troch podzemných nádrží pri uvedených bytovkách. O uvedenej situácii informoval Obecný úrad všetkých nájomcov predmetných bytoviek formou vyvesených plagátov. Riešenie uvedeného havarijného stavu môže mať v budúcnosti vplyv na výšku poplatkov za užívanie čističky.

 

467-krát videné