Projekty

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, Jedľové Kostoľany

Poskytovateľ : Občianske združenie Mikroregión Tríbečsko

Miesto realizácie : Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 152, zapísaná na  LV 1360.

Predmet projektu:

Projekt riešil vybudovanie oddychovej zóny v centre obce Jedľové Kostoľany. Tvorená je existujúcou spevnenou plochou so zámkovej dlažby. V navrhovaných miestach bol umiestnený mestský mobiliár, smart lavička, odpadkový kôš na separovaný odpad s parkovým osvetlením, stojany na bicykle a Nabíjacia stanica Tip Spot. Nabíjacia stanica pre elektrobicykle TIP SPOT je vybavená 4x zásuvka na 230 V, 1 x kompresor, 4 x stojan na bicykle, 8xUSB, 4xdržiak na telefón, 4xautozástuvka,osvetlenie. Na spevnenej ploche je tiež vybudovaný záhon, olemovaný zapustenými obrubníkmi 1000x250x150 mm osadenými do betónového lôžka. Vybudovanie oddychovej zóny prispieva k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie nakoľko nabíjacia stanica nie je pripojená do siete ale využíva slnečné žiarenie.

Podanie žiadosti: 19.7.2023 
Schválenie žiadosti: 25.8.2023
Začiatok realizácie: 9.11.2023
Ukončenie realizácie: 20.11.2023
Celková hodnota podpory:18 396,00 Eur
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 1 468,27 Eur
Celková výška výdavkov: 19 864,27 Eur

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  č. IROP-CLLD-T388-512-002-002 zo dňa 4.9.2023
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 8.11.2023
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 29.11.2023


priloha_c_3_-_vzor_plagatu_a3_1_2_FIX
216-krát videné