Úradná tabuľa - expirované

Odpočty spotreby elektrickej energie

Oznamujeme občanom termíny realizácií cyklických odpočtov spotreby elektrickej energie v domácnostiach:

9.2.2024 (Piatok): 9:00 – 15:00 – Lúčno Horné a Dolné, Lukačovce, Rybník

12.2.2024 (Pondelok): 8:00 – 16:00 – obec Jedľové Kostoľany

19.2.2024 (Pondelok): 9:00 – 16:00 – Mašírovce, Borisko, Modoš, Levasovská, Bresovo, Bošiakovce, Nemčekovce, Jalšinka, Drienky, Hujavovce.

Žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov je zhotovovaná aj fotodokumentácia odberných miest (t.j. elektromerov). Z uvedeného je potrebné vopred zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov. Ak  niekto nebude v uvedených termínoch doma, môže fotografiu celého elektromera zaslať na: 0948 953 860;  tsbl.odpocty@gmail.com.

161-krát videné