Projekty

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V priebehu augusta a septembra prebiehala v našej obci oprava niektorých najviac poškodených, resp. vyťažených komunikácií – Drahy, Lukačovce, Godinove dvory a cesta za Obecným úradom. Realizátorom bola spoločnosť Cesty Nitra s.r.o. Celkovo bolo preinvestovaných takmer 240 tisíc EUR.

Fotodokumentáciu uvedených komunikácii pred a po rekonštrukcii zhotovila p. Kapitánčiková:

397-krát videné