Spoločenské podujatia

Stavanie mája 2012

V pondelok večer, 30.4, sa v našej obci uskutočnilo tradičné stavanie mája. Jarný podvečer spríjemnila folklórna skupina Turňa a dievčatá zo základnej školy. K dobrej nálade prispeli svojim vystúpením aj niektorí členovia speváckeho zboru Cantus z Bratislavy, ktorí sa akcie zúčastnili.

 

119-krát videné