Príroda a turistika

Čertovská tridsiatka

V sobotu 28.septembra 2019 sa pod záštitou turistického oddielu TOM Čerti Jedľové Kostoľany konal jubilejný 30. ročník jesenného turistického pochodu „Čertovská tridsiatka“, ktorého sa zúčastnilo 96 turistov. 1293-krát videné

Príroda a turistika

Huby v našom katastri

V tomto období žije naša obec hubárčením. Ľudia nosia z lesa prekrásne hríby, ale našla sa tam aj Muchotrávka cisárska, ktorú si však domov vziať nemôžeme, pretože je chránená. Tak sme ju aspoň zvečnili. Inak je to veľmi chutná huba, ktorú jedávali cisári. 437-krát videné

Príroda a turistika

Starohutský vodopád

V Pohronskom Inovci je množstvo príťažlivých miest, zákutí, s ktorými sa príroda pohrala svojou nevšednou tvorivosťou a fantáziou. V každom z nich zanechala diela neopakovateľnej krásy. 557-krát videné