Príroda a turistika

Starohutský vodopád

V Pohronskom Inovci je množstvo príťažlivých miest, zákutí, s ktorými sa príroda pohrala svojou nevšednou tvorivosťou a fantáziou. V každom z nich zanechala diela neopakovateľnej krásy. Osobitné čaro vtisla tichým údoliam, lúkam, skalnatým svahom, vrchom Inoveckého pohoria, kde v spoločenstve chránených rastlín a živočíchov sa nachádzajú esteticky pôsobivé prírodné výtvory.
Ak sa vyberiete z Jedľových Kostolian smerom na Veľkú Lehotu a potom ďalej na Novú Baňu, tak pri vjazde do Novej Bane, časti Stará Huta, zbystrite pozornosť. Po ľavej strane, na prietoku horského potoka nad touto obcou, sa nachádza Starohutský vodopád, jeden z najmohutnejších vodopádov v stredoslovenských neovulkanitoch. Jeho vody padajúce z výšky 5 metrov do skalného amfiteátra tvoreného treťohornými pyroxenickými andezitmi bývajú najpôsobivejšie v jarnom období, kedy má vodopád najmohutnejší prietok. Vznikol tektonickým poklesom krýh, čím sa vytvoril terénny skok – stena lokálne až 10 m vysoká. Výmer prírodnej zaujímavosti je ohraničený rozlohou 4,24 ha. V jeho vodnom toku žije dnes už vzácny rak čierny. Z vtáctva sa tu vyskytuje ďateľ prostredný, drozd čierny, kukučka obyčajná, oriešok, sýkorka veľká, trasochvost biely a vodnár obyčajný. Zo živočíchov jašterica múrová a salamandra. K Starohutskému vodopádu, Národnej prírodnej pamiatke Vojšína, vedie náučný chodník v turistickej obci patriaci k atraktívnym a vyhľadávaným miestam našej prírody.
Na turistickej trase možno obdivovať aj ďalšie zaujímavosti, ako CHPV Malolehotské kamenné more, prameň rieky Žitava vo Veľkej Lehote a Národnú kultúrnu pamiatku – Kláštor v Hronskom Beňadiku.

Autor textu a obrázkov: Anton Kaiser
Článok a obrazový materiál je prevzatý so súhlasom autora z jeho blogu, ktorý je prístupný na adrese: http://antonkaiser.blog.sme.sk

559-krát videné