pondelok, 20 septembra
Shadow

Lesná úzkokoľajná železnica horného Požitavia

Rozsiahle oblasti v okolí Topoľčianok tvoria lesy pohoria Tribeč. Tieto dubové a bukové lesy slúžili ako zdroj bohatstva miestnych pánov vo forme palivového a úžitkového dreva.

lesna_zeleznica00

V rokoch 1877–1878 panstvo vypracovalo hospodársky plán a začali postupne drevo odpredávať súkromným firmám na pni. Drevo tak vozili robotníci po ceste vedúcej naprieč celým panstvom z Veľkých Uheriec a Jedľových Kostolian až do Topoľčianok.

V rokoch 1857 – 1890 bol majiteľom panstva v Topoľčiankach gróf Štefan Keglevich. Mal nesmierny vplyv, no ako hospodár zlyhal. Nazdával sa, že jeho majetok je nevyčerpateľný. Za krátky čas ho celý premrhal a dostal sa do veľkej finančnej tiesne. Poslednú nádej na vyrovnanie obrovských dlhov videl gróf Keglevich v nesmiernom bohatstve rozľahlých lesov.

Svojimi stykmi v armáde dosiahol, že do Topoľčianok prišla rota ženijného vojska, ktorá v rámci cvičného programu vystavala 15 km dlhú lesnú konskú železničnú trať. Dráha spájala Topoľčianky s polesím Jedľové Kostoľany. Avšak túto trať už Keglevich používať nemohol. Nedočkaví veritelia priniesli celý jeho rozsiahly majetok na bubon.

20.septembra 1890 prešiel celý topoľčiansky majetok (kaštieľ, pozemky v 13 dedinách aj s lesmi) do rúk Habsburgovcov. Za ich vlastníctva, ako aj v prvých rokoch československého štátu, sa drevo odpredávalo na základe dlhodobých zmlúv.

Prvú takúto zmluvu uzavrela firma Petö Zlaté Moravce až na dobu desiatich rokov (1913 – 1922). Petö si prenajal od arcikniežaťa Jozefa Augusta Habsburského veľkú časť lesov a lacnými silami talianskych vojnových zajatcov za biednu stravu a biedne ubytovanie dal v roku 1916 vystaviť novú úzkorozchodnú železnicu. Trasa viedla z Topoľčianok dnešnou Dlhovského ulicou, križovala cestu Machulince – Topoľčianky a pokračovala dnešnou Hostianskou ulicou, čiastočne chotárom Machuliniec až k obci Hostie, ktorú obchádzala z východu. Nad obcou vyšla pri dnešnom amfiteátri a pokračovala lesom nad Hostianskym potokom. Za obcou Hostie pod kostolianskym štálom Modoš sa rozdvojovala. Jedna trasa viedla popri bani Viktória, popod Uherele smerom na Jedľové Kostoľany a pokračovala vedľa Žitavy až do Žiarov. Druhá vetva smerovala do Hlbokej doliny (nazývanej aj Masarykova, či Karlova dolina) až k horárni Husárová pod Veľké Pole, pričom sa rozvetvovala do jednotlivých dolín  Rázdiela. Autor týchto riadkov sa ako 10-ročný odviezol touto železnicou spolu s rodičmi na Husárovu lúku, kde bol v nedeľu popoludní organizovaný juniáles. Hrala tam dychová hudba a podával sa guláš.

Celková dĺžka trate s rozchodom 760 mm bola 37,5 km.

lesna_zeleznica08

Na prepravu dreva sa používali oplenové vozne (vozeň na prevoz dlhých kmeňov stromov), k dispozícii boli aj vozne plošinové. Vozne ťahala lokomotíva parná alebo motorová. V roku 1918 sa drevo dovážalo z celého panstva na južnej strane pohoria Tribeč do drevoskladu v Topoľčiankach a na severnej strane do Bošian, z drevoskladov sa potom expedovalo k drevospracujúcim podnikom.

lesna_zeleznica01

Samotné depo pre dva rušne sa nachádzalo v Topoľčiankach pod hlavnou cestou na Hostianskej ulici. Firma Petö zvážala lesnou železničkou aj hlinu z hlinobane v chotári obce Machulince do tehelne v Petöho závodoch. Hlina sa vozila v železných vozňoch, ktoré volali huntíky.

Ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia sa vo vzniknutých Štátnych lesoch Topoľčianky ťažilo približne 50 000 m3 dreva ročne. Okrem odvozu dreva slúžila železnica ako dopravný prostriedok aj pre ľudí. Železnička v Bošanoch bola zrušená už v roku 1941, železnička Topoľčianky – Karlova dolina – Žiare bola funkčná do roku cca 1959, potom bola postupne zrušená až zničená a drevo sa odvážalo autami.

Na niektorých úsekoch, kadiaľ viedla, ešte vidieť v teréne násypy. Najmä pred Jedľovými Kostoľanmi, pod vrchom Uherelo vidieť násyp aj voľným okom a na niektorých svahoch vidieť upravenú trasu, ktorou železnica prechádzala.

Azda najviditeľnejšou pamiatkou na lesnú železničku sú trámy, ktoré sa nachádzajú na malom moste ponad rieku Žitavu, ktorý je možné vidieť pod Živánskou turňou. Nachádzajú sa tu dodnes ako svedkovia čias dávno minulých.

lesna_zeleznica05

lesna_zeleznica04


Autor: PaedDr. Ondrej Valach 
Zverejnené s vedomím a súhlasom autora.
Ďakujeme.

1.296-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.