Príroda a turistika

Prehliadka najbližšieho okolia obce

Kde začať ? Napríklad pri mlyne pod dedinou. Vyberte sa proti prúdu Žitavy:

a čoskoro natrafíte na  rybníky:

Odtiaľ môžete pokračovať smerom na východ, buď po ceste, alebo cez les.

Ak dodržíte správny smer, na kopčeku medzi stromami zazriete Živánsku vežu:

Pokračujúc priamo na sever od veže:

po necelých dvoch kilometroch chôdze prídete k osade Dolné Lúčno a cestou cez ňu ďalej, do mierneho kopčeka, prídete:

až do Horného Lúčna:

Ak tu chvíľku postojíte a obzriete sa za seba, môžete obdivovať široký obzor a panorámu okolitých lesov a lúk:

Odtiaľto sa môžete vybrať smerom k rybníkom Žiare (rešpektujte informačné tabule pri vstupe do lesa):

alebo keď ste sa dostali až sem, bola by škoda nenavštíviť vrch Skalka a nepoobzerať sa z neho po okolí:

Cestou naň prejdete okolo vchodu do jaskyne Horné Lúčno, ktorá má hĺbku okolo 16 metrov a v tejto hĺbke ďalších niekoľko desiatok metrov priestorov.

Zo Skalky je možné spustiť sa na hociktorú stranu, napríklad aj smerom na štál Drienky:

Tu sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať ďalej, v tom prípade zvolíte smer severoseverovýchod na Nemčekovce, alebo Vám na dnes stačilo a zídete dolu na Drahy a odtiaľ do dediny.

Ak ste zvolili prvú možnosť, tak potom môžete cez po príchode do Nemčekov pokračovať ďalej:

cez Kemenec až na Bresov štál:

a potom smerom na Levasovskú a Borisko:

Zo všetkých týchto troch miest sú v prípade dobrého počasia prekrásne výhľady na panorámu tríbečského pohoria:

pričom relatívne neďaleko je vidieť zrúcaninu hradu Hrušov:

a na obzore sa črtá Zobor nad Nitrou, ako aj zrúcanina Gýmeša:

Nádhernými výhľadmi sa odvďačí aj výstup na Drienovú, kde sa nachádza rozhľadňa a kde je možné prehliadku najbližšieho okolia obce ukončiť.

1178-krát videné