Zobrazenie zmlúv

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52

Zmluva o poskytnuti NFP_72.výzva_1. HK Príloha č. 1_Zmluvy – VZP-január 2023 Príloha č. 2_Predmet-podpory-NFP-bez-č.ú. Príloha č. 3_Finančné opravy_máj 2022 Príloha č. 4_Rozpočet projektu Predmet-podpory-NFP-bez-podpoloziek-2 Podpisová strana_J.Kostolany
7-krát videné