streda, 22. januára 2020Meniny má Zora

Výzva na predloženie ponuky – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO)

MŠ JEDĽOVÉ KOSTOĽANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ FORMOU REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV

Lehota na predloženie ponúk: 11.2.2019 do 12:00 hod


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky (pdf, 17 strán, veľkosť súboru 134 kB)

Projektová dokumentácia (pdf, 56 strán, veľkosť súboru 3141 kB)

Výkaz výmer (pdf, 22 strán, veľkosť súboru 531 kB)


 

Počet zobrazení článku: 338