sobota, 8. augusta 2020Meniny má Oskár

Výzva na predloženie ponuky – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO)

MŠ JEDĽOVÉ KOSTOĽANY – ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ FORMOU REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV

Lehota na predloženie ponúk: 11.2.2019 do 12:00 hod


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky (pdf, 17 strán, veľkosť súboru 134 kB)

Projektová dokumentácia (pdf, 56 strán, veľkosť súboru 3141 kB)

Výkaz výmer (pdf, 22 strán, veľkosť súboru 531 kB)


 

166-krát videné