Príroda a turistika

Chotárne názvy v okolí našej obce

Aj Vás sa už voľakto so smiechom spýtal: „Ná de si ty a de Lipov diel?“. Alebo sa chcel s Vami stretnúť „Pri Srstke“ ? Alebo Vás poslali na „Lopatu“ na bedle? Tá mladšia generácia by už asi mala problém trafiť na spomínané miesta.

Pred časom som dostala ako dar originálny rukopis „Súpis chotárnych názvov“ z našej obce. Týmto súpisom poverila v roku 1968 pána Jána Kociana Slovenská onomatická komisia z Ústavu slovenského jazyka SAV. Rukopis obsahuje krátku charakteristiku našej obce a na môj veľký údiv niečo vyše 160 názvov lúk, polí, rolí, lesov a iných častí našej dediny. Stránky sú úhľadne v tabuľke popísané ešte starým atramentovým perom. Každý ťah, každé písmenko má krásny tvar a stránky voňajú históriou. Vybrala som pre Vás pár chotárnych názvov, ktoré ma zaujali či svojou vtipnosťou, alebo tým, že som absolútne netušila, kde sa nachádzajú.  Poďme sa teda spolu trochu túlať po kostolianskom chotári.

Vozárka – dlhá horská lúka na svahu. Názov vznikol asi podľa toho, že vozári tu kŕmievali kone cez obed. Číslo parcely 3186

Brešov – dlhé role na miernom svahu. Názov vznikol asi z toho, že tu líšky často brechávali. Parcely 3577-3599

Dubákov vrch – nachádza sa v Dolnom Lúčne, ide o horu štátnych lesov. Vrch patrí k Žiaram, kde kedysi pálili uhlie a je pomenovaný podľa uhliara, ktorý tu pálil uhlie.

Vynáhrada – široká horská lúka na svahu. Názov vznikol pravdepodobne na základe toho, že tieto lúky ľuďom dali štátne lesy ako náhradu za iné pozemky

Drahošovo – dlhá lúka v doline. Názov pochádza z mena „Drahoš“. Nad týmito lúkami v hore pri cestičke na veľkom buku je zavesený posvätný obrázok, preto táto časť hory nazýva sa „Pri obrázku“. Tu podľa povesti pobili sa dvaja pastieri pre dievča  jeden z nich zostal na mieste mŕtvy. Údajne tu bol aj pochovaný a do obyčajnej skaly jeho sok valaškou vykresal kríž. Na tento kameň sa pamätá ešte aj pisateľ týchto riadkov.

Fereje bok – dlhé role na miernom svahu. Názov vznikol pravdepodobne podľa priezviska Fereje. Je to ale starý tvar, najviac priezvisk v obci je už v tvare „Ferov“. Parcely č. 1380-1400

Lipov diel – hora. Na katastrálnej mape je názov Lipová úboč ale ľud používa pomenovanie „Lipov diel“. Azda tu rástlo mnoho horských líp. Je to časť Brezinského vrchu. Parcela č. 1942/1

Španie chrastie (Španichrastie) – role. Ľudový výklad je neznámy, ale pravdepodobne tu rástla tŕnina, chrasť. Parcely 1951-1987

Želena (Želeňa) – malý potok, pramení pod Lomom a vteká do Žitavy. Povesť hovorí, že za tatárskej pohromy ľudia boli poskrývaní v jaskyniach, ktoré sa vo vrchu Lom nachádzajú. Tatári ich odtiaľ vylákali a povraždili všetkých chlapov. Ženy potom nad ich mŕtvolami nariekali a za svojimi mužmi želeli, z čoho vznikol aj názov „Želena“. Spomenutú povesť počul som od Štefana Špaňúra, ktorý bol v našej dedine kováčom a tak poznal sa so starými ľuďmi.

Hedeška – dlhá lúka na svahu. Názov vznikol pravdepodobne z maďarského slova hegyes – ostrý, alebo tým spôsobom, že jej prvý nadobúdateľ chodil za bývalého Uhorska na poľnohospodárske sezónne práce na majer Hegyes, kde vtedy z J. Kostolian chodievalo veľa ľudí. Parcela 4113

Holotka – široká podhorská roľa. Názov vznikol pravdepodobne zo slova „holota“ pretože sa tu veľmi málo urodilo. Parcely 4053-4063

Kuvička – široká roľa s červenou hlinou. Výklad názvu je neznámy. Parcely 4098-4102

Lominy – dlhá lúka medzi dvoma vrchmi. Názov vznikol zo slova lámať, najskôr preto, že v týchto vrchoch silné vetry mnoho stromov vyvrátilo.

Pod kolibou – väčšia lúka na svahu. Na Bresove kedysi chovali mnoho oviec a na tomto mieste bača mal kolibu.

Za močidlom – dlhé role na miernom svahu. Názov podľa močidla, v ktorom sa tu máčali konope

Okrem týchto názvov môžeme ešte spomenúť pár zaujímavých, ako napríklad: Stĺpovňa, Macákovo, Na dolný Rožek, Pred Trstnatým, Husárov kút, Tomášova Brezina, Dudáška, Brmove kúty, Mláky a iné.

V galérii nájdete niekoľko mapových obrázkov s orientačným označením prislúchajúcich miest v súčasnom teréne. Za polstoročie sa samozrejme tvár prírody dosť zmenila, takže na niektorých miestach pôvodných polí a lúk možno dnes nájdete napríklad les.

Pri väčšine týchto chotárnych názvov už nie je možné zistiť ich pôvod a ani ako vznikli. Každopádne je tento súpis dôkazom ľudovej slovesnosti, nápaditosti, ale aj prostorekosti našich predkov. Ak si aj Vy tieto názvy ešte pamätáte, neváhajte a šírte ich. Používajte ich, vysvetľujte svojim deťom. Sama som len pred pár dňami zistila, že veľa krásnych miest, zákutí, lúk, lesov ale dokonca aj uličiek som ešte za 31 rokov môjho života nenavštívila, a to si vravím kostolianka. Zima nám pomaly dáva zbohom a tak nachystajte batohy, topánky, odhodlanie a hor´sa napríklad aj na Lipov diel.

1718-krát videné