Športové akcie

Futbal „Starí páni“ vs. „Poslanci“

Niekoľko záberov na futbalový zápas starých pánov a poslancov dňa 28.12.2023 nám poslal pán Karol Psota.


A zároveň si všetkých dovoľujeme v spolupráci s futbalovými nadšencami “Starí páni” pozvať na milé rodinné popoludnie strávené pri futbalovej lopte.

Príďte si zmerať sily v strieľaní penált, srdečne sú pozvané deti, mládež aj dospelí, každý víťaz bude ocenený a na deti čaká aj sladká odmena.

Stretneme sa na multifunkčnom ihrisku 31. decembra o 13:00 hodine. Štartovné je 3 € na osobu.

Športu zdar! 

250-krát videné