Športové akcie

Hasičská súťaž „O pohár starostu obce Jedľové Kostoľany 2016“

V nedeľu, 26. júna 2016 sa na futbalovom ihrisku konala tradičná hasičská súťaž „O pohár starostu obce Jedľové Kostoľany“.  Zúčastnili sa jej hasičské družstvá mužov a žien z Topoľčianok, Tesárskych Mlynian, Čiernych Kľačian a Slažian a mužské družstvo z Jedľových Kostolian. 

Niekoľko záberov z tejto akcie zabezpečil p. Karol Psota

102-krát videné