Športové akcie

Naši víťazní mladí hasiči

Dňa 20.05.2023 sa konalo v Tesárskych Mlyňanoch územné kolo hry PLAMEŇ 2023, ktoré usporiadala Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Zlaté Moravce. Zúčastnil sa ho aj kolektív našich mladých hasičov z obce.

Náš kolektív aj napriek tomu, že ho tvorili aj dievčatá, bol zaradený v kategórii chlapcov. Súťažili s  DHZ Tesárske Mlyňany, DHZ Topoľčianky a DHZ Malé Chrášťany. Za dievčatá (kolektív musia tvoriť len dievčatá) pretekali DHZ Tesárske Mlyňany, DHZ Sľažany a DHZ Topoľčianky.

Naši mladí hasiči sa v kategórii chlapcov umiestnili na krásnom 1. mieste, za čo im patrí gratulácia a veľká vďaka za reprezentovanie našej obce. Odniesli si nielen krásny pohár a diplom, ale aj veľkú radosť. Odmenou za tento úspech im bola tiež návšteva McDonaldu a zmrzliny. A samozrejme poďakovanie si zaslúžia aj tréner Ján Povoda a pomocný tréner Adam Gubov, ktorí sa im venovali a pripravili ich na súťaž.

Priebeh súťaže nám zdokumentovala Petra Potocká. Ďakujeme.

201-krát videné