Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota“

I_1130_OZN_info_verejnosť
29-krát videné