Projekty

PRIPRAVOVANÝ PROJEKT – Obecný úrad Jedľové Kostoľany – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

Názov: Obecný úrad Jedľové Kostoľany – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV S DÔRAZOM NA OCHRANU OVZDUŠIA (L)

Činnosť: L1 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Aktivity:

  • Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
  • Zateplenie/výmena strechy
  • Výmena otvorových výplní
  • Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia
  • Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
  • Aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
  • Výmena svietidiel

Opis navrhovaných úprav :

V zadnej časti objektu je miestnosť kotolne, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave a je potrebné ju zastrešiť novou strešnou konštrukciou. Celá stavba obecného úradu bude zateplená. V zadnej časti objektu sa zrealizuje nová strešná konštrukcia. Po obvode existujúcej prístavby kotolne bude nová strešná konštrukcia so zateplením. Označené okná budú vymenené za nové s izolačným trojsklom, exteriérové dvere budú vymenené za nové s presklením s izolačným trojsklom.

Opis jednotlivých častí projektu :

V rámci projektovej dokumentácie je riešené zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie stropnej konštrukcie 2.NP, zateplenie podláh v časti 1.NP, výmena otvorových výplní, bleskozvod, nové rozvody elektroinštalácie, nové úsporné LED osvetlenie, el. požiarny systém v objekte, rekonštrukcia el. prípojky, exteriérové tienenie, fotovoltické panely na streche, bezbariérový vstup, výmena zdroja tepla, nabíjacia stanica pre elektromobily.

Časový harmonogram:
Začiatok realizácie: 4/2024
Koniec realizácie: 12/2024

Celkové oprávnené náklady: 410 974,36 Eur
Výška dotácie: 406 864,00 Eur
Povinné spolufinancovanie: 4 110,36 Eur

Podanie žiadosti: 30.11.2023

Poskytovateľ: Environmentálny fond

164-krát videné