pondelok, 18 októbra
Shadow

Projekt „Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany“


Názov projektu:

Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany

Hlavný cieľ:

Cieľom projektu je zlepšenie základnej infraštruktúry úpravou verejných priestranstiev a tým aj:

  • vytvorenie funkčného verejného osvetlenia v centrálnej časti obce, ktoré bude vhodné na organizovanie rôznych exteriérových podujatí, slávností a pod.
  • zlepšenie úrovne základných služieb obyvateľom, zlepšenie kvality života v obci
  • zlepšenie vzhľadu obce
  • podpora marginalizovaných skupín v obci
  • celkový rozvoj obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci

235-krát videné