Ďalšie informácie Informácia

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výpis zo zápisnice miestnej volebnej komisie:

Počet zapísaných voličov 782
Počet odovzdaných obálok 311
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 305
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 233

Voľba starostu obce:

1 Dušan Kazimír SMER-SD 233

Kandidáti, zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1 Roman Vojtela Ing. SNS 174
2 Jaroslav Bugár Ing. nezávislý 160
3 Milan Dobiaš Ing. PhD. SNS 160
4 Roman Zimmermann SMER-SD 141
5 Vladimír Homola  SMER-SD 138
6 Dušan Kazimír Ing. SMER-SD 135
7 Štefan Bošiak SMER-SD 118

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1 Michal Rosol Mgr. SMER-SD 118
2 Dana Kellnerová Mgr. SNS 116
3 Emil Cibiri SMER-SD 88
4 Bianca Kukučková SNS 84
5 Katarína Líška SME RODINA 70

Poznámka: Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podľa §189 ods. 1 za poslancov obecného zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom odvode v poradí najviac platných hlasov. Podľa § 189 ods. 2 – ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti tej istej politickej strany alebo koalície rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany alebo koalície.

1823-krát videné