Úradná tabuľa - expirované

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok 13.5. sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Žiadame občanov, aby odpad pripravili pred svoje brány. Nábytok, napr. skrine, musia byť rozobraté. Upozorňujeme, že do veľkoobjemového odpadu nepatria separované zložky (napr. pneumatiky, elektroodpad a pod.)

24-krát videné