nedeľa, 29. marca 2020Meniny má Miroslav

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Predmet obstarávania: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Druh zákazky: stavebné práce

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace

Predpokladaná hodnota zákazky: 58 893,33 € bez DPH

Termín predloženia ponuky: do 4.9.2019 do 9,00 hod.

Dokumentácia na stiahnutie vo formáte pdf:

Výzva na predloženie ponuky

Projektová dokumentácia

Výkaz výmer

118krát prečítané