Spoločenské podujatia

Kostolianske krojované slávnosti 6. ročník

V sobotu, 24. augusta 2019 sa pri kultúrnom dome uskutočnil v poradí už šiesty ročník Kostolianskych krojovaných slávností. Podujatie otvoril krátko po 16,00 hod. slávnostným príhovorom starosta obce p. Dušan Kazimír, ktorý privítal účinkujúcich, hostí a návštevníkov. Po ňom sa prihovoril prítomným aj podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Marián Kéry.

Po príhovoroch nasledovalo otvorenie kultúrneho programu uvedením prvého účinkujúceho, ktorým bola domáca FSk Briežok. Po nich vystupovali FS Drieňovanka Obyce, Ľudová hudba Bystrina z Lovčice-Trubín, Kostolianski heligonkári, Miško Rajnoha, FS Chyzerovčanka, Miriam Ďatková a FS Turňa. V závere tejto časti programu boli vedúcim súborov starostom obce a podpredsedom NSK odovzdané pamätné listy.

Oficiálnu časť ukončilo vystúpenie skupín Bystrická Kasňa a Duo Fun, ktorí hrali na počúvanie i do tanca. Zábava sa po polnoci presunula do priestorov obecného pohostinstva, kde vytrvalci z radov muzikantov i návštevníkov pokračovali v zábave.

Počas popoludnia nechýbala ani zábava pre deti vo forme skákacieho hradu a maľovania na tvár, predajné stánky s rôznym tovarom, ako aj výborné občerstvenie.

Každým ďalším ročníkom Kostolianskych krojovaných slávností sa ukazuje, že toto podujatie sa v našej obci stáva po Gajdošských fašiangoch najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou roka, preto organizátorom prajeme aj do ďalších ročníkov mnoho síl a invencie, aby bol každý ďalší rok lepší a lepší.

Ďakujeme účinkujúcim aj navštevníkom a spoločne sa tešíme na rok 2020.

Obrazový materiál  z podujatia, ktorý nájdete v našej galérií, vyhotovil p. Karol Psota, ktorému za to aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie.

1219-krát videné