Úradná tabuľa - expirované

Beh oslobodenia obce „O putovný pohár starostu obce“

GARANT PODUJATIA: Obecný úrad Jedľové Kostoľany

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB: Riaditeľ: Dušan Kazimír, hlavný rozhodca: doc.PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.

TERMÍN: 22.apríl.2018 o 13,30 hod.

PREZENTÁCIA: v Kultúrnom dome od 12,30 hod.

INFORMÁCIE: Obecný úrad Jedľové Kostoľany v pracovných dňoch počas úradných hodín na t.č. 037/6338225

DOPRAVA: Obec Jedľové Kostoľany sa nachádza 15 km od Zlatých Moraviec. Autobusové spojenie zo Zlatých Moraviec o 11,30 hod.

TECHNICKÉ USTANOVENIA: Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a v súlade s týmito propozíciami.

DĹŽKA TRATE: 8,7km

POPIS TRATE: zvlnený okruh ulicami obce a jej okolí ,asfalt, poľná cesta.

ŠTART: pri kultúrnom dome o 13,30 hodň

KATEGÓRIE:
A -muži do 40rokov
B -muži 40-50 rokov
C -muži nad 50 rokov
D -ženy
E -dorastenci F -dorastenky
žiacke kategórie (žiaci a žiačky, materská škola, 1-2 ročník, 3-4 ročník, 5-6 ročník, 7,8,9 – ročník)

PODMIENKY ŠTARTU:
– dobrý zdravotný stav
– prezentácia do 10 minút pred štartom
– zaplatené štartovné 2 € (kategórie A-F)

CENY:
– prví traja v kateg. A až E obdržia finančné ceny
– v žiackych kategóriách vecné ceny
– celkový víťaz obdrží putovný pohár

OBČERSTVENIE: zaobstarané po preteku

PROTESTY: je možné podať 10 min. po vyhlásení výsledkov

UKONČENIE: v Kultúrnom dome v rámci spoločného občerstvenia sa vykoná aj slávnostné vyhlásenie výsledkov

UPOZORNENIE: Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov .Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.

 

175-krát videné