nedeľa, 1 augusta
Shadow

Čo Kostolančan, to rodina

Aj Vám sa niekedy zdá, že pomaly každý, koho v dedine na ulici či v obchode stretnete, je Vám do rodiny? Tetka, či po našom aj totka, sváko, ujčiná, krstný, kmotrička či kmotrík… Verte, že to nie je náhoda a naši predkovia to všetko mali veľmi dobre premyslené. To, ako vznikali príbuzenské vzťahy, a to nielen tie pokrvné, a aké pri nich platili pravidlá v minulých storočiach, vám na základe štúdie Soni Švecovej (1974) a na základe mojich poznatkov priblížim v tomto článku. A ak by sa Vám zo všetkých tých oslovení točila hlava, zavolajte si k tomu svoju totku, svokru, či kmotru. Spolu vám to pôjde isto ľahšie.

Oslovenia v rodinných vzťahoch

Skôr ako začneme hovoriť o osloveniach, ktoré naši predkovia používali (hovoríme približne o prelome 19. a 20. storočia, pretože z tohto obdobia jestvujú výskumy), musíme si najskôr povedať, akým rôznym spôsobom vznikajú rodinné vzťahy. Tie môžu byť totižto trojakého spôsobu: pokrvné, afinitné (čiže príbuzenstvo získané manželstvom) a príbuzenstvá kmotrovské.

V našej obci sa kedysi (a azda aj podnes) používali príbuzenské oslovenia. Napríklad rovesníci si zväčša tykajú a oslovujú sa krstným menom bez ohľadu na vzájomné spoločenské postavenie. Avšak oslovenie určitým príbuzenským termínom je rozšírené predovšetkým vo vzťahu mladších obyvateľov k starším. A ako určiť túto hranicu? Kedysi to bol vekový rozdiel približne 10 rokov. To znamená, že mojim rovesníkom by som v tom čase tykala a oslovovala ich menom (tak ako dnes), ale keby som stretla na ulici trebárs otcovu sestru, určite by som jej vykala a oslovila by som ju „Teta xxx“. Čiže všetkým v mojej rodine, či v rodine môjho manžela by som vykala. Dokonca aj mojim vlastným rodičom. Jediný prípad kedy sa v príbuzenskom vzťahu tykalo, bolo sesterstvo, respektíve bratstvo. Starší obyvatelia mladším tykali a oslovovali ich krstným menom.

A ako osloviť nepríbuzného staršieho obyvateľa? To bola otázka veru len teoretická, pretože v tej dobe bolo takmer nemožné nájsť jedinca, ktorý by s vami v určitej relácii nebol príbuzný. Ako bolo toto možné si vysvetlíme ďalej. Pozrieme sa bližšie na „kmotrovstvo“, ktoré síce nebolo vzťahom pokrvným, ani afinitným, ale bolo priam posvätné. Malo svoje prísne pravidlá, hierarchiu a vďaka nemu sme dnes takmer s každým v dedine rodina.

Krstenie páleným

Všetci vieme, že kmotrovstvo aj dnes vzniká pri dvoch príležitostiach a to sú krst a birmovka. My si na to už síce nepamätáme, ale kedysi existovali aj kmotrovstvá, ktoré vznikli pri „krštení páleným“. Takéto kmotrovstvo možno vzniká  medzi mladými aj dnes, len si to sami ani neuvedomujú. Čo to teda znamená? Ako takéto kmotrovstvo vzniklo? Rozličné priateľské vzťahy medi mládežou jedného pohlavia sa často upevňovali „krstom pri pálenom“. To sa dialo či už v obci, ale hlavne na sezónnych prácach. Napríklad, ak do pracovnej skupiny starších dievčat prišlo nové dievča (napríklad pri výsadbe stromčekom v hore), jej staršia kamarátka sa jej stala krstnou mamou. Samozrejme si vieme predstaviť, ako takéto kmotrovstvo od pálenky vzniklo. Tieto kmotrovstvá však netrvali dlho a nebrali sa v pravom slova zmysle ako príbuzenstvo a často po nejakom čase zanikli. Tak isto to bolo aj u chlapcov. Krstenie páleným je teda iba žartovnou epizódou z čias mladosti, má len dočasný spoločenský význam a dospelí (teda rodičia a príbuzní tohto „kmotrovstva“) sa ho nijako nezúčastnili. Každopádne je to veľmi zaujímavé zistenie a vzácny prvok našej spoločenskej minulosti.

Krst

Krst je jedným z dôvodov, prečo u nás v obci je takmer každý s každým kmotor či kmotra. Tento vzťah ľudia považujú za príbuzenský, aj keď nie je pokrvný. Pri krste (aj birmovke) vzniká veľmi široký príbuzenský vzťah, ktorý sa netýka len krsteného dieťaťa a jeho krstného rodiča. V spomienkach našich najstarších občanov vraj  najprv bývala birmovka a až potom krštenie.

Krstní rodičia pri krste dieťaťa. (Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto: Ľ. Ondrejka)

Krštenie a výber krstných rodičov malo svoje pravidlá. Manželia si napríklad k svojim deťom pozývali vždy tých istých krstných rodičov, ktorých potom nazývali kmotra kmotor. Túto dvojicu však nepredstavovali manželia. Matka krsteného dieťaťa si vybrala svoju kmotru a otec krsteného dieťaťa zas svojho kmotra. Týchto krstných rodičov pre svoje deti si často volili rodičia ešte za slobodna, pričom vyvolení boli tiež ešte slobodní. Často išlo o rovesníka, najlepšieho priateľa, či priateľku. Zaujímavé je, že po tom ako sa z priateľky stala kmotra, začali si tieto dve vykať. Tak isto aj muži. Tiež je zaujímavé, že ak si takáto krstná mama našla manžela, stal sa krstným otcom aj on. A ak si našiel manželku krstný otec, stala sa krstnou mamou aj ona. Tým pádom malo dieťa dve krstné mamy a dvoch krstných otcov. Kmotrovci sa „volali naspák“ – kto mal svojich kmotrovcov, ďalších si už nehľadal.

A prečo stále tvrdíme, že rodina sa najviac rozrastá pri kmotrovstve? Jednoducho preto, lebo kedysi sa kmotrovský vzťah rozšíril nielen na najbližších kmotrovcov, teda rodičov krsteného a krstných rodičov krsteného. Do kmotrovstva sa pribrali aj rodičia krstných rodičov. Čiže, mama a otec mojej kmotry sú automaticky kmotrovci s mojimi rodičmi. Máte z toho mierny mišmaš? Nevadí, poďme si oddýchnuť od týchto termínov a pozrime sa na pravidlá kmotrovstva.

Pravidlá kmotrovstva

Ak ste si teda už za mladi vybrali krstných rodičov pre svoje dieťa, týmto rodičom sa očakávanie dieťaťa oznamovalo ako prvým. Z toho však zas vyplývali isté povinnosti pre krstnú mamu. Mala povinnosť navštíviť šestonedieľku (ženu v prvých 6 týždňoch po pôrode), priniesť jej jedlo a pitie, zúčastniť sa na krste a po krste obdarovať dieťa.

Zaujímavé je, že aj keď kmotrovstvo nie je pokrvným príbuzenstvom, všetci príbuzní od krstu, alebo birmovky, prejavovali toto príbuzenstvo aj tým, že neuzatvárali medzi sebou manželstvá. Obyvatelia našej obce pokladali takéto manželstvá za nevhodné a s posmechom komentujú takýto prejav „kmotrovskej lásky“. To sa spomína napríklad aj v jednej žartovnej piesni z našej obce (spieva Eva Drienovská, výskum Milana Ruska z roku 1987).

 

Kmotrovci neobdarúvali deti len pri krste alebo birmovke. Táto povinnosť im ostala aj na iné sviatky. Boli zaznamenané aj prípady, kedy nie z obavy pred jednorazovým darom, ale z obavy pred ďalšími povinnosťami príbuzenského vzťahu predstierala birmovná mať chorobu, aby sa mu vyhla. Ďalšou požiadavkou, ktorá prispela k tomu, že sme si takmer všetci rodina, bola tá, že kmotrovstvá sa spravidla uzatvárali v rámci jednej obce. Tak isto to bolo kedysi aj pri uzatváraní manželstiev. Pani Švecová vo svojej štúdii zaznamenala aj prípad, keď kamarátky, ktoré si sľúbili kmotrovstvo, zrušili tento sľub, ak sa jedna z nich odsťahovala z obce. To už samozrejme dnes nie je pravdou.

Birmovka

Na birmovku sa za krstnú mamu pribirmovnú, alebo za birmovného krstného otca pozývala vždy dievka alebo mládenec, ktorí už boli birmovaní, avšak neuzavreli ešte manželstvo. Boli to často o niečo starší rovesníci birmovancov. Každý birmovanec má len jedného birmovného rodiča. Na rozdiel od krstu sa pozvanie k birmovke neopakuje recipročne, ani sa ten istý birmovný rodič nepozýva k ďalšiemu dieťaťu. Avšak príbuzenstvo od birmovky sa prenáša z dvoch zúčastnených na najbližších príbuzných birmovného rodiča a birmovanca, na ich súrodencov, rodičov, neskoršie na manželov a deti.

Birmovanka s birmovnou krstnou mamou.

 


Tak a teraz už vieme, prečo sme takmer všetci rodina. Ak by ste si neboli istí, s kým ste v akom príbuzenskom vzťahu, spýtajte sa svojich starých rodičov. Možno ich vysvetlenie bude začínať aj takto: „No to je tvojho otca brata, čo má ženu, tak jej švagrinej krstný apko..“ A ak sa z toho nebudete vedieť vymotať, a bude vás to naďalej zaujímať, môžete sa spoľahnúť na matričné záznamy, kroniky, krajské či štátne archívy.

1.178-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.