nedeľa, 1 augusta
Shadow

Zimné sviatky

Zabudnite na ohňostroj, vianočný punč či vysvietené balkóny. Poďte sa so mnou preniesť v tomto hektickom čase do času pomalšieho, pokojnejšieho ale aj ťažšieho. Pozrieme sa na to, ako naši prastarí rodičia a ešte aj ich rodičia prežívali zimné obdobie. Prezradím Vám, že možno v skutočnosti nie je rok 2020, že adventný veniec vôbec nebol to, čím je teraz a že nový rok kedysi nebol až tak dôležitý ako ten hospodársky.


Hospodársky rok verzus kalendárny rok

Hneď na začiatok tohto článku si musíme povedať, že začiatok roka je počas našej existencie veľmi diskutovaný. Európske národy totiž nemali presne stanovený dátum pre Nový rok, okrem Rimanov, u ktorých sa začínal 1. marca. V roku 153 pred našim letopočtom sa Nový rok presunul na 1. január. Keď sa roku 46 zaviedol v Rímskej ríši juliánsky kalendár, Nový rok sa ustálil na 1. januára. V tom čase síce kresťanská cirkev prevzala juliánsky kalendár, ale dátum Nového roku stanovila na 6. januára. V priebehu storočí nastali ďalšie presuny na december, január, marec, až nakoniec roku 1582 pápež Gregor VIII. a následne pápež Inocent XII. určili za začiatok nového roka 1. január.  

Našich predkov však oveľa viac ako kalendárny rok zaujímal ten hospodársky. Skúsme preto na chvíľu myslieť ako oni. Základom bolo uživiť seba a svoju rodinu. Preto sa ich rok – nazvime ho hospodársky – začal na jar s prvým sadením a končil sa po zbere poslednej úrody. Vtedy nastávalo aj zimné obdobie. Tak a teraz, keď to už vieme, sa môžeme pozrieť na to, ako toto zimné obdobie naši predkovia prežívali.


Zimné práce

Aké boli typické zimné práce? Nuž všetky, na ktoré nebol čas počas jari, leta a jesene. Na konci jesene a na začiatku zimy sa nakladala kapusta do sudov, robili sa zabíjačky a hospodárske zvieratá sa pomaly pripravovali na zimu (sťahovanie dobytka z pasienkov). 

S „tlačením kapusty“ sa spájajú aj rôzne piesne, napríklad: ,,Gazdiná gazdiná, kapusta ti zhnila, a to šetko preto, žes hu neumyla“:

 

Na zabíjačke sa spravidla stretla celá rodina a aj susedia. Každý hospodár si svoju svinku zabil a spracoval sám, neskôr si na túto činnosť začali volať mäsiarov. O dobrotách zo zabíjačky ani nemusím písať. U nás to boli hlavne hurky, klobásky a oškvarky. Gazdiná pohostila pracantov čerstvým pečeným mäsom či krvavničkami.

Neskôr, keď nastal mráz a zima bola už naisto na mieste, začali sa ženy stretávať na priadkach či páračkách. V zime sa tkalo plátno, ktoré bolo vyrobené z konopných a ľanových nití. Dievčatá si pomaly tkali a vyšívali svoju svadobnú výbavu: sviatočné rukávce, uteráky, šatky, zástery, obliečky a pod.

Samostatne by som spomenula páračky, ktoré sa u nás ešte pred niekoľkými desaťročiami pravidelne konali. Na páračkách sa stretli susedy, ale často aj ženy pozbierané z každého kúta dediny. Staršie ženy učili tie mladšie nielen párať perie, ale zaúčali ich do všelijakých ženských tajov. Okrem toho si ženy často okrem klebiet rozprávali aj strašidelné príbehy. Nečudo, že sa niektoré aj domov báli ísť a ostali často sedieť u susedy aj do hlbokej noci. Občas ich navštívili mládenci, spolu si zvykli zaspievať. Nie jednu dievku vyprevadil domov mládenec. A ktorý jej bol súdený do života si každá vedela vyveštiť v nasledujúcom „stridžom“ období, na ktoré sa viaže veľa povier a zvykov. Prvým takým dňom je príchod Svätého Martina na bielom koni, deň Svätej Kataríny, Svätý Ondrej, Svätá Barbora, Mikuláš a Svätá Lucia.


Deň svätej Kataríny (25. november)

Katarína na ľade a Vianoce na blate, či Katarína na blate a Vianoce na ľade. Pranostika, podľa ktorej sa kedysi dalo predvídať počasie spoľahlivejšie, ako dnes, keďže v súčasnosti sa klíma stala dosť nepredvídateľnou.

U nás sa deň svätej Kataríny spája s katarínskymi zábavami, ktoré boli poslednou možnosťou sa zabaviť pred adventným obdobím. Je to však aj deň, keď strigy začali vystrkovať rožky. Po dedinách zvykli chodiť mládenci a plieskať bičmi aby strigy odplašili. Je paradoxom a vlastne aj záhadou prečo sa stridžie dni začínajú práve na sv. Katarínu, nakoľko táto svätica bola známa ako horlivá kresťanka, ktorá sa nenechala ani samotným cisárom ovplyvniť a bojovala za kresťanov. Ten ju dal za jej skutky mučiť a neskôr aj sťať. Katarína zomrela asi v roku 311-313. Jej ostatky odniesli na horu Sinaj, kde dodnes stojí Kláštor svätej Kataríny.

Po Kataríne začína advent. Za vznik adventného venca vďačíme teológovi Johannovi Heinrichovi Wichernovi, ktorý v polovici 19.storočia urobil pre svojich zverencov drevený veniec s 24 sviečkami – na každý deň do Vianoc jednu. Časom sa počet sviečok znížil na terajšie štyri,  na každú adventnú nedeľu jedna.


Svätý Ondrej (30.11.)

Ondrej patril medzi Ježišových apoštolov. Po Ježišovej smrti bol misionárom. Popravili ho priviazaním na šikmý, tzv. svätoondrejský kríž.

Svätoondrejskú noc najviac očakávali slobodné dievčatá. Aj u nás sa snažili dievčatá stoj čo stoj zistiť, kto bude ich nastávajúci. Ak to chcete zistiť aj vy, vyjdite večer za tmy von, traste plotom a pri tom odriekajte: ,,Plote, plote, trasiem ťa. Svätý Ondrej prosím ťa. Daj mi tejto noci znať, s kým ja budem pred oltárom stáť!“ nuž a z ktorej strany pes zašteká, odtiaľ budete mať ženícha.


Svätá Barbora (4. december)

Svätá Barbora je patrónka baníkov. Podľa legendy žila v hlavnom meste maloázijskej Bitýnie v Nikomedii. Keď sa stala kresťankou, dal ju jej otec zavrieť do veže pri dome, odkiaľ sa jej podarilo ujsť. Útočisko našla v skale, ktorá sa pred ňou roztvorila. Zradou sa dostala do rúk súdu, ako kresťanku ju odsúdili na smrť a vraj, keď jej otec mečom sťal hlavu, z neba udrel blesk a otca zabil. 

So svätou Barborou spojené pranostiky ,,Svätá Barbora ťahá sane do dvora“, či „Po svätej Baruši, dávaj pozor na nos aj na uši“. Z počasia v tento deň zvykli ľudia predpovedať, ako má byť aj nasledujúce dni. Lebo vraj aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. A keď ovocinári videli na stromoch srieň, verili, že budú mať na rok hojnú úrodu. Aj hospodári sa tešili z bielo poprášených lúk, lebo tráva tak mala bujne rásť a z nej mali skosiť veľa voňavého sena.


Svätý Mikuláš (6. december)

Príbeh biskupa Mikuláša asi všetci dobre poznáme. Verím, že ak si pripomenieme fakty, nikomu postavu dobrého strýčka Mikuláša nepokazíme. Práve naopak. Narodil sa asi roku 270 v Malej Ázii. Vďaka nevšednej obetavosti a dobrote bol obľúbený medzi ľuďmi. Stal sa biskupom v Myre. Počas svojho života vykonal veľa dobrých skutkov. Troma vrecúškami so zlatom zachránil tri chudobné devy, ktoré ich otec určil za neviestky. V 9. storočí určila cirkev za sviatok svätého Mikuláša 6. december aj z toho dôvodu, lebo začiatkom stredoveku prebiehali v mestách celej Európy obyčaje predlsnovratového obdobia, spojené so sprievodmi masiek a výmenou rôznych darov. Z náboženského hľadiska išlo o nevhodné obyčaje, ktoré mala nahradiť nová náboženská tradícia s ústrednou postavou svätého Mikuláša.

Kedysi v dedinskom prostredí chodili miesto Mikuláša typické zimné postavy ako medveď, či slamenák. Inak to nebolo ani v našej obci. Kedysi sa vybranému mužovi okolo nôh a rúk pripevnila slama. Spolu s ním chodil aj čert. Deti sa museli vedieť pekne pomodliť. Kto sa nevedel, čert vytiahol z vreca slamu a kázal mu, aby si na ňu ľahol. Potom ho „trepal“ dovtedy, kým mu dieťa nesľúbilo že už bude dobré. Všetky deti však boli obdarované jabĺčkami, orechmi alebo hruškami. Nuž, vďaka za toho dnešného „modernejšieho Mikuláša“.


Deň svätej Lucie (13. december)

Je to ďalší zo stridžích dní. V tento deň sa cesnakom spravili tri krížiky. Jeden na dvere, druhý na čelo a tretí na hruď. Dievky sa obliekli do bielych plachiet, zakryli a zamúčili si tváre. Chodili po dedine vždy v malých skupinkách. Nosili so sebou krídlo z husi a keď prišli do domu, bez slova a rýchlo oprášili nábytok, vymietli kúty a pec. Týmito úkonmi vyháňali z domu zlé sily.

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Na Luciu bolo treba vyrezať stolček spojený bez jediného klinca. S Luciou boli spojené aj ľúbostné veštby. Dievčatá si pripravili 13 lístkov s menami chlapcov. Každý deň jeden lístok bez pozretia spálili. Posledný lístok si prečítali. Ten mladík, ktorého meno stojí na papieriku, bude jej nastávajúci.

Prečo ľudia verili že práve na Luciu číha najväčšie nebezpečenstvo stríg? Nuž, na tento deň pripadá najkratší deň v roku. Vrcholil úbytok svetla a strach ľudí bol príliš veľký.

Z kresťanského hľadiska vieme o svätej Lucii povedať, že sa narodila koncom 3. storočia v Syrakúzach na Sicílii v rodine bohatých kresťanov. Keď chcela matka Luciu po smrti manžela vydať, Lucia ženícha odmietla a podľa legendy, ktorá sa ujala najmä v rómskych krajinách, mu poslala na miske svoje vylúpnuté oči. Panna Mária ju zato odmenila ešte krajšími očami. Keď sa Luciina chorá matka zázračne uzdravila pri hrobe svätej Agáty, ktorej Lucia potajme zasvätila svoj život, matka rozpredala celý ich majetok a spolu s dcérou podporovala chudobných. Ohrdnutý ženích obžaloval Luciu z márnenia majetku a z kresťanstva, začo ju uväznili. Odmietla sa vzdať kresťanskej viery a 13. decembra roku 304 jej kat prebodol hrdlo. Od 5. storočia začala cirkev Luciu uctievať ako sväticu.


Ťažko je tak dlhú históriu, ako je ľudstvo samé, zhrnúť do pár riadkov článku. Na zvyky sa môžeme pozerať z rôznych hľadísk. Dôležité je však jedno. Tento zimný predvianočný čas je čas stíšenia sa, premýšľania, spolunažívania s blízkymi, udobrovania sa a hodnotenia uplynulého roku. Je to čas prípravy nielen nášho tela, ale hlavne našej duše na príchod Spasiteľa, alebo na príchod Nového roku, či nového začiatku. Tak ako sa spomalí príroda, aj pre nás je prirodzené sa na chvíľu sa zastaviť a pokúsiť sa byť na jar o niečo lepší.

 

Zdroje:
Obrázky svätých: www.zivotopisysvatych.sk

Zora Mintalová Zubercová, Tradície na Slovensku
Kniha Jedľové Kostoľany
Bernard Garaj, Gajdošské piesne z Malej Lehoty, Veľkej Lehoty a Jedľových Kostolian
Katarína Nádaská, Slovenský rok

 

617-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.