Spoločenské podujatia

Fašiangy 2019

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožucha, zima mu bude… známa fašiangová pesnička, no nie každý si pri nej uvedomí, že slová nie sú celkom pravdivé. Podľa správnosti nasleduje po fašiangoch pôst a Veľká noc a potom sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. 

Obdobie zábav, svadieb, plesov a zabíjačiek máme teda tento rok už za sebou a vyvrcholením tohto obdobia u nás – tak ako každý rok – boli tradičné Gajdošské fašiangy. Tento rok sa už po tridsiaty druhý krát konalo na Malej Lehote, Veľkej Lehote a u nás v Jedľových Kostoľanoch Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb s bohatým sprievodným programom – výstavy detských tematických prác, výchovné koncerty, jarmočné gajdovanie a muzicírovanie, prijímanie nových učňov do Cechu slovenských gajdošov, fašiangové pochôdzky obcami… Takto to vyzeralo u nás, v Kostoľanoch:

Významným momentom tohtoročných fašiangov v našej obci bolo odhalenie pamätnej tabule gajdošskému majstrovi Jánovi Ferovmu na dome, v ktorom žil.

V rámci hlavného večerného programu sa u nás predstavili naši fašiangovníci, deti ZŠ a MŠ Jedľové Kostoľany, miestne FS Briežok a FS Turňa, FS Furmani z Nitry, heligonkári z Jedľových Kostolian, Miriam Ďatková, Volkstanzusik Frommern z Nemecka, Lukáš Lacko, Kapela Koźlarska z Poľska, Jaroslav Pečený a Martin Terray z Českej republiky, Novosielski muzikaši, Matúš Kupina, Ipeľská gajdošská skupina z Maďarska, Gajdošská hudba z Malej Lehoty, Gajdošská hudba Beskyd a Spojené huky Slovenska.

Zároveň bol počas programu našej obci Cechom slovenských gajdošov udelený titul „Gajdošská obec“.

Sobotu ukončila klčovnica – tradičná fašiangová zábava. V nedeľu sa konala Gajdošská slávnostná svätá omša za nositeľov tradícií.

Otvorenie slávnostnej sv. omše:

https://www.facebook.com/briezok/videos/247986962810740/?v=247986962810740

Obrazový materiál: Júlia Ďuriačová, Danka Kellnerová (FSk Briežok), Barbora Turčanová
Video: Barbora Turčanová

2215-krát videné