pondelok, 21. septembra 2020Meniny má Matúš

Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   27.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28.7.2018 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu.

P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
 2. Kontrola plnenia uznesenia
 3. Určenie počtu poslancov a volebného obvodu na voľby do orgánov samosprávy obcí
 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na obdobie 2018-2022
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany na II. polrok 2018
 6. Komunitný plán sociálnych služieb
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku Soňa Mishková a Ivan Mishko
 8. Zámena nehnuteľnosti
 9. Kúpa nehnuteľnosti
 10. Rôzne
 11. Záver

V Jedľových Kostoľanoch, 19.7.2018

Dušan Kazimír – starosta obce

34-krát videné