Spoločenské podujatia

Reprezentačný ples obce – 3. ročník

Dňa 18. januára 2020 od 20,00 hodiny sa v kultúrnom dome konal 3. ročník Reprezentačného plesu obce Jedľové Kostoľany. Účastníkov vítal starosta obce pán Dušan Kazimír.  O hudobnú produkciu sa počas večera a noci starala hudobná skupina Duo Rytmix.  Samozrejmosťou bola vynikajúca zábava, bohatá tombola, výborné občerstvenie a k tomu všetkému „smile-box“, ktorým si prítomní mohli sami zhotoviť spomienkové fotografické momentky, ktoré si môžete pozrieť v tomto odkaze.

O rok sa tešíme opäť dovidenia.

Sponzori podujatia:
AGRO Hosťovce, s.r.o., AXIS computers s.r.o., BenátCentrum spol. s r.o., Blažena Blahová, DIMImax s.r.o., FS Briežok, INEX – WOOD, Peter Kocian, Ing.Dušan Kazimír – zmiešaný tovar, Jkl – Steel, spol. s r.o., Jozef Bánsky, Igor Hodoši, Juraj Ďatko, Miroslav Miklovič, Lekáreň PLUS Obyce, LK Studio, Obec Jedľové Kostoľany, Olymp – Igor Šmrhola, René Kramár – REKRA, STILE ITALIANO, Vion, a.s.


Fotografický materiál: p. Karol Psota a Patrícia Kapitánčiková.

2738-krát videné