Informácia

Verejná vyhláška – vstup na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činnosti v zmysle zákona o energetike

SKM_C22723080910050
105-krát videné