Projekty

Vybavenie detského ihriska

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Vybavenie detského ihriska 

Dotácia z rozpočtu NSK na  podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja.

Miesto realizácie : Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 152, 153, LV 1360. Pozemok je v centre obce, kde sa nachádza verejný priestor .

Predmet projektu:  Predmetom projektu bolo zakúpenie prevažovačky s tlmiacim povrchom z trávniku s gumenou rohožou a miniveže so strechou, ktorej súčasťou je terasa so zábradlím,  šmykľavka, schody a reťazový most. Súčasťou bola aj  kompletná inštalácia a osadenie zakúpeného vybavenia. Nové ihrisko predstavuje viacgeneračný priestor, ktorý je súčasťou existujúcej oddychovej zóny. Ihrisko vytvára zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času pre rodiny. Zakúpené komponenty sa prispôsobili priestoru, aby sa vytvoril nový bezpečný priestor pre rozvoj, zábavu a oddych.

Podanie žiadosti: 7.8.2023

Schválenie žiadosti: 18.8.2023

Začiatok realizácie: 13.11.2023

Ukončenie realizácie: 24.11.2023

Celková hodnota podpory: 5 000 Eur

Celková výška výdavkov: 5 200 Eur

Zmluva o poskytnutí dotácie  č. 1500/2023/okš zo dňa 21.8.2023

Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj


162-krát videné