Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – poslanci obecného zastupiteľstva

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Jedľových kostoľanoch
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Lucia Beňová, 22 r. nezamestnaná, Jedľové Kostoľany č. 575, nezávislý kandidát
2. Štefan Bošiak, 45 r., manipulant, Jedľové Kostoľany č. 579, ĽS – HZDS, SMER
3. Ján Cigáň, 34 r., živnostník, Jedľové Kostoľany č. 98, ĽS – HZDS, SMER
4. Ivana Cigáňová, 39 r., technička, Jedľové Kostoľany č. 119, KSS
5. Milan Dobiaš, Ing., 32 r. technik, Jedľové Kostoľany č. 29, ĽS – HZDS, SMER
6. Rudolf Ďatko, 46 r., murár, Jedľové Kostoľany č. 149, ĽS – HZDS, SMER
7. Oľga Ďuriačová, Ing., 37 r., ekonómka, Jedľové Kostoľany č. 63, KSS
8. Ľubomír Erdélyi, 55 r., technik, Jedľové Kostoľany č. 538, KSS
9. Marián Hochreiter, 31 r., živnostník, Jedľové Kostoľany č. 94, ĽS – HZDS, SMER
10. Dušan Kazimír, 49 r., súkromný podnikateľ, Jedľové Kostoľany č. 93, SaS
11. Jarmila Pytlová, 33 r., aranžérka, Jedľové Kostoľany č. 100, ĽS – HZDS, SMER
12. Roman Zimmermann, 41 r., živnostník, Jedľové Kostoľany č. 115, ĽS – HZDS, SMER

V Jedľových Kostoľanoch, 8.10.2010
                                                         Viera Rajnohová – predseda volebnej komisie

114-krát videné