Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – starosta obce

VyHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Jedľové Kostoľany
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Vladimír Ďatko, Mgr., 53 r. výsluhový dôchodca, Jedľové Kostoľany č. 696, nezávislý kandidát

2. Jozef Ďuriač, 52 r., starosta, Jedľové Kostoľany č. 17, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, SMER – sociálna demokracia

3. Dušan Kazimír, 49 r., súkromný podnikateľ, Jedľové Kostoľany č. 93, nezávislý kandidát.

V Jedľových Kostoľanoch 07.10.2010

                                                           Viera Rajnohová – predseda volebnej komisie

184-krát videné