Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – starosta obce

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

Jedľových Kostoľanoch

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov:

1.    Jozef Ďuriač, 56, strojný technik, Slovenská národná strana

2.    Dušan Kazimír, 53, starosta obce, SMER – sociálna demokracia

V Jedľových Kostoľanoch, 25.9.2014

Dana Dudášová – predseda volebnej komisie

 

 

77-krát videné