Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – poslanci obecného zastupiteľstvo

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Jedľových Kostoľanoch

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Ján Beňo, 54, živnostník, SMER – sociálna demokracia
 2. Lucia Beňová, 26, rodičovská dovolenka,  SMER – sociálna demokracia
 3. Štefan Bošiak, 49, živnostník, SMER – sociálna demokracia
 4. Emil Cibiri, 57, údržbár, SMER – sociálna demokracia
 5. Milan Dobiaš, Ing., PhD., 36, technik pre výskum, Slovenská národná strana
 6. Rudolf Ďatko, 50, živnostník, SMER – sociálna demokracia
 7. Anežka Ďatková, 24, učiteľka MŠ, SIEŤ
 8. Jozef Ďuriač, 56, strojný technik,  Slovenská národná strana
 9. Oľga Ďuriačová, Ing., 41, ekonómka, SMER – sociálna demokracia
 10. Dušan Kazimír, Ing., 32, živnostník, SMER – sociálna demokracia
 11. Oldřich Pečínka, 37, technik,  Slovenská národná strana 
 12. Roman Vojtela, Ing., 30, technik,  Slovenská národná strana

V Jedľových Kostoľanoch, 25.9.2014

Dana Dudášová – predseda volebnej komisie

80-krát videné