Úradná tabuľa - expirované

Výsledky referendum 2010

Dňa 18.09.2010 sa v čase od 7.00 do 22.00 konalo referendum.

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku – 806
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky – 194
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 194
Počet odovzdaných platných hlasovaích lístkov – 190
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov – 4

Otázka č. 1 – Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby vrejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
odpoveď ÁNO – 148
odpoveď NIE – 32
Otázka č. 2- Súhlasíte s tým, že NRSR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NRSR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o pristupkoch?
odpoveď ÁNO – 173
odpoveď NIE – 9
Otázka č. 3 – Súhlasíte s tým, aby NRSR ústaným zákonom znížila počet poslancov NRSR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
odpoveď ÁNO – 167
odpoveď NIE – 11
Otázka č. 4 – Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
odpoveď ÁNO 144
odpoveď NIE – 27
Otázka č. 5 – Súhlasíte s tým, aby NRSR ustanovila možnosť voliť poslancov NRSR  a sposlancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
odpoveď ÁNO – 102
odpoveď NIE – 66
Otázka č. 6 – Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
odpoveď ÁNO – 119
odpoveď NIE – 34

46-krát videné