Spoločenské podujatia

II. Poľovnícky deň

V posledný prázdninový víkend 29.augusta 2010 sa za priaznivého počasia konal druhý Poľovnícky deň, ktorý v Jedľových Kostoľanoch usporiadalo PZ Čelár miestna časť Jedľové Kostoľany. Na organizácii podujatia sa okrem poľovníkov z Jedľových Kostolian podieľali Obecný a Farský úrad. Program slávnostného dňa pripravil organizačný výbor v zložení Ing. Viliam Drienovský, Vladimír Kazimír st., Štefan Lavrinec st., Vladimír Berec, Ing. Milan Dobiaš, Vladimír Haspra st. a František Povoda st. Významnou mierou na úspešnom priebehu sa podieľala pani Helena Hasprová. 
Veľký záujem prítomných vzbudil už sprievod na čele s obrazom sv. Huberta, ktorý niesli Štefan Lavrinec ml. a Vladimír Haspra st. Za trubačmi Ing. Petrom Bekem a Ing. Tomášom Tokárom nasledoval p. farár Mgr. Ignác Šurín s miništrantmi. Pozornosť občanov pritiahli vyzdobené nosidlá, zhotovené Ľubošom Lukáčom a Mariánom Lukáčom, na ktorých Ing. Erik Kadlec, Vladimír Kazimír ml., Miroslav Bugár a František Povoda ml. niesli uloveného srnca. Ďalšie obetné dary niesli Miroslav Ištók, Peter Partl, Ondrej Rajnoha, Ľuboš Lukáč a Ing. Milan Dobiaš. Nasledoval sokoliar Ing. Edvard Balko. Ako ďalší išli vodiči psov Vladimír Berec s jazvečíkom, Ing. Zuzana Dobiašová so stavačom a Dominik Povoda s farbiarom. Sprievod spestrili jazdkyne na koňoch z jazdeckej školy Ľubice Ondriašovej a uzatvárali ho poľovníci s manželkami a rodinnými príslušníkmi. Na sprievode sa zúčastnili aj členovia PZ z okolitých obcí, ktorých sem prilákalo toto slávnostné podujatie.
Svätohubertovskú omšu celebroval Mgr. Ignác Šurín. Prítomní si vypočuli legendu o sv. Hubertovi, ktorú prečítala pani Zdena Dobiašová a Ing. Erik Kadlec. Popoludnie sa nieslo v znamení kultúrneho programu, ktorý pripravili členovia folklórneho speváckeho súboru Turňa z Jedľových Kostolian a tanečnej zábavy. O dobrú náladu sa zaslúžila tanečná skupina Ideál pod vedením Tibora Blahu z Bukoviny. K spokojnosti významne prispeli tiež kuchári, ktorí pripravili poľovnícky guláš, pričom hlavným odborníkom bol Ján Kosť a pomocníci Rado Krnáč, Miloš Ďuriač a Štefan Šmondrk. Špecialitu v podobe pečeného diviaka pripravil Milan Dobiaš st.
Deň sv. Huberta zanechal v občanoch Jedľových Kostolian hlboký dojem. Poľovníci tak obohatili kultúrny život obce o tradíciu, v ktorej budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
 
917-krát videné