Úradná tabuľa - expirované

Zber hrubého odpadu z domácností

Oznamujeme občanom, že v pondelok 4. decembra 2017 sa uskutoční zber hrubého odpadu z domácností.

Do hrubého odpadu nepatria triedené zložky odpadu – nakoľko tieto nebudú odvezené.

Žiadame občanov, aby si hrubý odpad vyložili pred bránu. 

73-krát videné