streda, 29. januára 2020Meniny má Gašpar

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

OPRAVA 29.10.2019 

Predmet obstarávania: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Jedľové Kostoľany ihrisko - doplnenie SP

 

CPV: 45236110-4

Druh zákazky: stavebné práce

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace od prevzatia staveniska

Predpokladaná hodnota zákazky: 52 961,89 € bez DPH  57 697,40 bez DPH

Termín predloženia ponuky: do 30.10.2019 do 9,00 hoddo 6.11.2019 do 9,00 hod.

Dokumentácia na stiahnutie vo formáte pdf:

Výzva na predloženie ponuky (pdf, 0,88 MB)

Súhrnná technická správa, (pdf, 0,28 MB)

Projektová dokumentácia, (pdf, 0,40 MB)

Výkaz výmer, (pdf, 0,55 MB)  Výkaz výmer, (pdf, 0,13 MB)