utorok, 12. november 2019Meniny má Svätopluk

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

OPRAVA 29.10.2019 

Predmet obstarávania: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Jedľové Kostoľany ihrisko - doplnenie SP

 

CPV: 45236110-4

Druh zákazky: stavebné práce

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace od prevzatia staveniska

Predpokladaná hodnota zákazky: 52 961,89 € bez DPH  57 697,40 bez DPH

Termín predloženia ponuky: do 30.10.2019 do 9,00 hoddo 6.11.2019 do 9,00 hod.

Dokumentácia na stiahnutie vo formáte pdf:

Výzva na predloženie ponuky (pdf, 0,88 MB)

Súhrnná technická správa, (pdf, 0,28 MB)

Projektová dokumentácia, (pdf, 0,40 MB)

Výkaz výmer, (pdf, 0,55 MB)  Výkaz výmer, (pdf, 0,13 MB)

 

Počet zobrazení článku: 37