Spoločenské podujatia

10. výročie založenia FSk Briežok

V sobotu, 28. októbra, sa v kultúrnom dome konali oslavy 10. výročia založenia našej domácej folklórnej skupiny Briežok. Medzi hosťami boli, okrem pani riaditeľky našej základnej školy pani Filipčíkovej, aj starosta Roman Vojtela a majstri Cechu slovenských gajdošov – Rastislav Šimkovič, Lukáš Lacko a Milan Rusko.

Dievčatá si vypočuli milé a povzbudivé slová od vzácnych hostí, prijali gratulácie a darčeky. Kyticu kvetov si odniesla aj pani Zdenka Dobiašová, ktorej sa dievčatá poďakovali nielen za prípravu výstavy krojov, ale aj za uchovávanie vzácnych odevných súčiastok a ich poskytovanie našej folklórnej skupine.

Pred oficiálnym program dievčatá slávnostne otvorili dvere novej skúšobne, ktorú pre nich v spolupráci s mnohými dobrovoľníkmi pripravila obec. Dievčatá by sa aj touto cestou chceli poďakovať najmä Romanovi Vojtelovi, Miroslavovi Červenovi a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vytvoreniu tohto miesta.

Umeleckým programom nás sprevádzalo moderátorské duo Sofia Lukačková a Katarína Červenová, ktoré sú členkami folklórnej skupiny. Na pódiu sa predstavila folklórna skupina Bažalička, Dulickí pastieri, gajdošská hudba Beskyd a zahraniční gajdoši z Maďarska so svojou skupinou Cafrang Zenekar. Samozrejme, nechýbali ani naše dievčatá, ktoré sa predviedli v troch vstupoch.

Po umeleckom programe čakalo na všetkých prítomných pohostenie v podobe nádhernej trojposchodovej torty, ktorej autorkami sú Danka a Viktória Rajnohové. Ďakujeme im za túto sladkú bodku za krásnym večerom.

Po výdatnej večeri, ktorú pre všetkých účinkujúcich zabezpečil Obecný úrad, nasledovala voľná zábava v Kostolianskej krčme.

Dievčatá z FSk Briežok srdečne ďakujú všetkým divákom, rodičom, podporovateľom, sponzorom a všetkým milovníkom folklóru a spoločne sa tešia na ďalšie roky v Briežku, na nové aktivity a možno aj na nové tváre, ktoré do skupiny v ďalších rokoch pribudnú.  Jedna celá dekáda na folklórnej scéne je pre ne nielen skúsenosťou, ale aj veľkým záväzkom a motiváciou sa ešte viac vzdelávať, trénovať a vzorne reprezentovať dedičstvo našej obce.

Priebeh oslavy zachytil svojim objektívom pán Karol Psota:

847-krát videné