Spoločenské podujatia

Kostolianske krojované slávnosti 3. ročník

V sobotu, 27. augusta 2016 sa pri kultúrnom dome konal 3. ročník Kostolianskych krojovaných slávností. Podujatia sa okrem miestnych skupín Briežok a Turňa zúčastnili folklórne a spevácke skupiny z blízkeho okolia. Priebeh podujatia zdokumentovala pani Júlia Ďuriačová.

323-krát videné